North India Tours

Travel India Heritage
Home » North India Tours

North India Tours

 • Classic North India Tour

  Duration : 11 Nights & 12 Days
  Destinations : Delhi – Varanasi – Khajuraho – Agra – Jaipur – Udaipur
 • Complete North India Package

  Duration : 21 Nights / 22 Days
  Destinations : Delhi – Jaipur – Agra – Jhansi – Khajuraho – Varanasi – Haridwar – Rishikesh – Shimla – Manali – Jammu – Srinagar – Gulmarg – Pahalgam – Srinagar – Delhi
 • Luxury North India Tour

  Duration : 09 Nights & 10 Days
  Destinations : Delhi – Agra – Ranthambore – Jaipur – Udaipur – Delhi
 • North India Adventure Tour

  Duration : 08 Nights & 09 Days
  Destinations : Delhi – Haridwar – Shivpuri – Rishikesh – Delhi – Agra – Delhi
 • North India Cultural Tour

  Duration : 10 Nights & 11 Days
  Destinations : Delhi- Varanasi - Khajuraho - Orchha - Gwalior- Agra - Jaipur - Delhi
 • North India Desert Tour

  Duration : 14 Nights & 15 Days
  Destinations : Delhi – Mandawa – Bikaner – Jaisalmer – Jodhpur – Udaipur – Pushkar – Jaipur – Agra – Delhi
 • North India Heritage Tour

  Duration : 10 Nights & 11 Days
  Destinations : Delhi – Jodhpur – Jaisalmer – Jodhpur – Udaipur – Jaipur – Agra – Fatehpur Sikri – Agra – Varanasi – Delhi
 • North India Highlights

  Duration : 12 Nights & 13 Days
  Destinations : Delhi – Jodhpur – Jaisalmer – Udaipur – Jaipur – Agra – Varanasi – Delhi
 • North India Honeymoon Tour

  Duration : 06 Nights & 07 Days
  Destinations : Delhi – Kullu/Manali – Delhi
 • North India Pilgrimage Tour

  Duration : 09 Nights & 10 Days
  Destinations : Delhi – Agra – Mathura – Vrindavan – Allahabad – Varanasi – Haridwar – Rishikesh – Delhi
 • North India with Kerala

  Duration : 15 Nights & 16 Days
  Destinations : Delhi – Agra – Jaipur – Udaipur – Mumbai – Kochi – Munnar – Periyar – Alleppey – Mararikulam – Kochi
 • North India with Nepal

  Duration : 11 Nights & 12 Days
  Destinations : Delhi – Jaipur – Fatehpur Sikri – Agra – Varanasi – Kathmandu (Nepal) – Delhi
 • North India with Taj Mahal Tour

  Duration : 10 Nights & 11 Days
  Destinations : Delhi - Varanasi - Khajuraho - Orchha - Gwalior- Agra - Jaipur - Delhi – Departure
 • Buddhist Pilgrimage Tour

  Duration : 11 Nights & 12 Days
  Destinations : Delhi – Agra – Varanasi – Bodhgaya – Patna – Kushinagar – Lumbini – Balrampur – Lucknow – Delhi
 • North India Wildlife Tour

  Duration : 10 Nights & 11 Days
  Destinations : Delhi – Corbett National Park – Agra – Bharatpur Bird Sanctuary – Ranthambhore National Park – Jaipur – Delhi
 • Holiday in North India

  Duration : 08 Nights & 09 Days
  Destinations : Delhi – Jaipur – Agra – Varanasi – Delhi
 • Leh Ladakh Tour

  Duration : 05 Nights & 06 Days
  Destinations : Leh – Ladakh
 • North India Package Tour

  Duration : 13 Nights & 14 Days
  Destinations : Delhi – Udaipur – Pushkar – Ajmer – Jaipur – Fatehpur Sikri – Agra – Gwalior – Orchha – Khajuraho – Varanasi – Delhi